Bài 1: Cài đặt Vestacp cho VPS bất kỳ

Bước 1: Vào trang cài đặt của Vestacp để tạo cấu hình cài đặt tại đây

Bước 2: Chọn cấu hình cài đặt và tạo cấu hình để cài đặt ở bước 3 lệnh 3

Xuống cuối trang và đến phần: “ADVANCED INSTALL SETTINGS”

Chọn ứng dụng cần cài đặt và chọn vào “Generate Install Command” để tạo command

Bước 3: Thực hiện cài qua 3 lệnh:

1: Root VPS theo lệnh

ssh root@your.server

2: Cài đặt Vestacp theo lệnh

curl -O http://vestacp.com/pub/vst-install.sh

3: Cài đặt command theo phần 2 đã tạo

bash vst-install.sh –nginx yes –apache yes –phpfpm no –named yes –remi yes –vsftpd yes –proftpd no –iptables yes –fail2ban yes –quota no –exim yes –dovecot yes –spamassassin yes –clamav yes –softaculous yes –mysql yes –postgresql no –hostname sv.phamhuyhoang.com –email info@phamhuyhoang.com –password matkhaudangnhapvestacp

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Shopping Cart
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ
Scroll to Top