Cách lấy lại mật khẩu quản trị WordPress khi quên

Cách 1: Cách đơn giản nhất là chọn quên mật khẩu, sau đó đặt lại mật khẩu bằng Email (Chỉ sử dụng được khi website bạn có SMTP để gửi email)

Cách 2: Cũng là cách 1 nhưng chúng ta sẽ cho phép website gửi smtp bằng cách sau:

 • Vào đường dẫn website ở hosting và dán đoạn code dưới dây vào để có thể nhận được email lấy mật khẩu
/**
 * SMTP
 */
add_action( 'phpmailer_init', function( $phpmailer ) {
  if ( !is_object( $phpmailer ) )
  $phpmailer = (object) $phpmailer;
  $phpmailer->Mailer   = 'smtp';
  $phpmailer->Host    = 'smtp.gmail.com';
  $phpmailer->SMTPAuth  = 1;
  $phpmailer->Port    = 587;
	$phpmailer->Username  = 'matkhauwp@gmail.com';
  $phpmailer->Password  = 'Jqcyeucjekptcnsb';
  $phpmailer->SMTPSecure = 'TLS';
  $phpmailer->From    = 'matkhauwp@gmail.com ';
  $phpmailer->FromName  = 'Lấy Lại Mật Khẩu';
});

Cách 3: Truy cập vào PHPmyadmin, chọn User, sửa lại tên đăng nhập và mật khẩu thành: đây chính là 123456, sau khi truy cập được bạn hãy đổi lại mật khẩu ở phần quản trị website

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Shopping Cart
 • Chưa có sản phẩm trong giỏ
Scroll to Top