Cách rút gọn các trường trong trang thanh toán của woocommerce

Thêm đoạn code này vào file Function.php của Childtheme hoặc Theme (Nếu theme tự làm) để ẩn hết Fields và thêm Các trường cần thiết vào.

//Ẩn hết Fields
add_filter( 'woocommerce_checkout_fields' , 'custom_override_checkout_fields' );
function custom_override_checkout_fields( $fields ) {
	unset($fields['billing']['billing_country']);
	unset($fields['billing']['billing_city']);
	unset($fields['billing']['billing_company']);
	unset($fields['billing']['billing_last_name']);
  unset($fields['billing']['billing_postcode']);
  unset($fields['billing']['billing_state']);
  unset($fields['billing']['billing_address_2']);
	unset($fields['billing']['billing_first_name']);
	unset($fields['billing']['billing_email']);
	unset($fields['billing']['billing_phone']);
	unset($fields['billing']['billing_address_1']);
//Thêm Fields	
$fields['billing']['billing_first_name'] = array(
  'label' => __('Tên', 'huyhoang'),
  'placeholder' => _x('Tên của bạn', 'placeholder', 'huyhoang'),
  'required' => true,
  'class' => array('form-row-first'),
  'clear' => true
  );
$fields['billing']['billing_phone'] = array(
'label' => __('Số Di Động', 'huyhoang'),
'placeholder' => _x('Số điện thoại thường dùng', 'placeholder', 'huyhoang'),
'required' => true,
'class' => array('form-row-last'),
'clear' => true
  );
$fields['billing']['billing_email'] = array(
  'label' => __('Địa Chỉ Email', 'huyhoang'),
  'placeholder' => _x('Địa chỉ Email thường dùng', 'placeholder', 'huyhoang'),
  'required' => true,
  'class' => array('form-row-wide'),
  'clear' => true
    );
$fields['billing']['billing_address_1'] = array(
  'label' => __('Địa Chỉ', 'huyhoang'),
  'placeholder' => _x('Địa chỉ nhà của bạn', 'placeholder', 'huyhoang'),
  'required' => false,
  'class' => array('form-row-wide'),
  'clear' => true
    );
    return $fields;    
}

1 bài viết đã nhắc đến “Cách rút gọn các trường trong trang thanh toán của woocommerce”

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Shopping Cart
 • Chưa có sản phẩm trong giỏ
Scroll to Top