Cài đặt WordPress từ cơ bản đến nâng cao

Cách 1: Cài đặt nhanh thông qua Softaculous được tích hợp sẵn cho Hosting hoặc VPS

Cách 2: Cài đặt thủ công

Bước 1: Tạo cơ sở dữ liệu để website hoạt động

Bước 2: Tải wordpress tại đây

Bước 3: Truy cập vào file chứa dữ liệu web theo đường dẫn:

Bước 4: Up file tải được từ bước 1 lên đây sau đó giải nén

Bước 5: Copy toàn bộ file ra ngoài hệ thống để khởi chạy

Bước 6: Hoàn thành cài đặt

Leave a Reply

Scroll to Top