Cổng thanh toán cho website WordPress – chuyển khoản cho Woocommerce

Cổng thanh toán nào cho web WordPress, cổng thanh toán nào cho Woocommerce nên dùng?

Đó là những câu hỏi rất nhiều doanh nghiệp sở hữu Website mà đều quan tâm. Hiện tại Hoàng đang cung cấp các cổng thanh toán tự động hoàn toàn cho Website, Woocommerce và EDD (Easy Digital Downloads)

Cổng thanh toán giúp khách hàng không cần kiểm tra đơn hàng thủ công, chỉ cần khách hàng thanh toán đúng theo thông tin chuyển khoản là đơn hàng của họ sẽ được kích hoạt ngay lập tức.

Bài viết tương tự

Trả lời