Cửa hàng

Cổng thanh toán Hoàng xây dựng

Hoàn toàn không làm ảnh hưởng tốc độ tải website, không sử dụng thư viện ngoài, tương thích với tất cả Plugin Xây dựng phễu của Woocommercer thịnh hành.

Plugin bổ trợ cho Hệ Thống

Dưới đây là những Plugin được Hoàng tin dùng trong nhiều năm trong quá trình xây dựng hệ thống

Giao diện và CRM tốt nhất

Dưới đây là những giao diện được Hoàng sử dụng nhiều nhất và CRM,
Funnels Hoàng thường xây dựng hệ thống cho khách hàng