Website Giới thiệu

Giới Thiệu Công Ty, Giới thiệu Dịch Vụ, Giới Thiệu Sản Phẩm
2.000.000 VND Thanh toán 1 lần
 • Chứng chỉ Bảo mật SSL
 • Công cụ Elementor Pro
 • Giao diện Trang chủ
 • Trang Giới thiệu
 • Trang Dịch vụ
 • Trang Sản phẩm
 • Trang Tin tức
 • Trang Liên hệ, Form
 • Bản đồ
 • Nút liên hệ (Gọi, nhắn tin, messenger, zalo)
 • Cửa hàng, Giỏ hàng
 • Đặt Hàng nhanh
 • Email về đơn hàng
 • Chức năng mua nhanh
 • Tích hợp GHTK - GHN
 • Tích hợp thanh toán Internet-Banking
 • Cửa hàng dạng tab
 • Chức năng bán thêm
 • Chức năng Up sales
 • Chức năng Down Sales
 • Email nhắc thanh toán
 • Tên miền
 • Hosting
 • Email Tên miền
 • Backup Hàng ngày
 • Tích hợp App
 • Tích hợp GG Analytics

Website Bán hàng

Bán hàng Đơn giản, Doanh nghiệp nhỏ
3.500.000 VND Thanh toán 1 lần
 • Chứng chỉ Bảo mật SSL
 • Công cụ Elementor Pro
 • Giao diện Trang chủ
 • Trang Giới thiệu
 • Trang Dịch vụ
 • Trang Sản phẩm
 • Trang Tin tức
 • Trang Liên hệ, Form
 • Bản đồ
 • Nút liên hệ (Gọi, nhắn tin, messenger, zalo)
 • Cửa hàng, Giỏ hàng
 • Đặt Hàng nhanh
 • Email về đơn hàng
 • Chức năng mua nhanh
 • Tích hợp GHTK - GHN
 • Tích hợp thanh toán Internet-Banking
 • Cửa hàng dạng tab
 • Chức năng bán thêm
 • Chức năng Up sales
 • Chức năng Down Sales
 • Email nhắc thanh toán
 • Tên miền
 • Hosting
 • Email Tên miền
 • Backup Hàng ngày
 • Tích hợp App
 • Tích hợp GG Analytics
Ưa thích

Website Bán hàng Pro

Bán hàng Tự động hóa, Doanh nghiệp Vừa
8.500.000 VND Thanh toán 1 lần
 • Chứng chỉ Bảo mật SSL
 • Công cụ Elementor Pro
 • Giao diện Trang chủ
 • Trang Giới thiệu
 • Trang Dịch vụ
 • Trang Sản phẩm
 • Trang Tin tức
 • Trang Liên hệ, Form
 • Bản đồ
 • Nút liên hệ (Gọi, nhắn tin, messenger, zalo)
 • Cửa hàng, Giỏ hàng
 • Đặt Hàng nhanh
 • Email về đơn hàng
 • Chức năng mua nhanh
 • Tích hợp GHTK - GHN
 • Tích hợp thanh toán Internet-Banking
 • Cửa hàng dạng tab
 • Chức năng bán thêm
 • Chức năng Up sales
 • Chức năng Down Sales
 • Email nhắc thanh toán
 • Tên miền
 • Hosting
 • Email Tên miền
 • Backup Hàng ngày
 • Tích hợp App
 • Tích hợp GG Analytics
Shopping Cart
 • Chưa có sản phẩm trong giỏ
Scroll to Top