Hướng dẫn cài đặt plugin bất kỳ lên wordpress

Cách 1: Up trực tiếp từ wordpress

Thông thường khi vừa tạo hosting thì sẽ bị giới hạn dung lượng tải lên, vì vậy bản phải tăng kích thước cho phép tải lên tại PHP

Sau đó bạn tải lên bình thường

Cách 2: Up Plugin thủ công

Leave a Reply

Scroll to Top