Hướng dẫn mua hàng

Bước 1: Chọn sản phẩm bạn muốn mua

Bước 2: Vào giỏ hàng, Chọn “Kiểm tra”

Bước 3: Sau khi kiểm tra đơn hàng, Chọn Mua để hoàn tất quá trình mua hàng

Bước 4: Thanh toán theo hướng dẫn để nhận sản phẩm vào Email và đồng thời có thể downloads ngay ở trang vừa đặt hàng (Đã thanh toán và refresh trang)

Shopping Cart
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ
Scroll to Top