Hướng dẫn thanh toán

I. Chuyển khoản đến số tài khoản Vietcombank

Thực hiện chuyển khoản đến đúng số tài khoản và nhập chính xác nội dung chuyển khoản bằng ở phần nội dung trong Email hoặc trang hiển thị sau khi mua. Bạn có thể dùng app hoặc thông qua Internet banking của tài khoản ngân hàng mà bạn sử dụng.

Chuyển khoản đến:

  • Số tài khoản Vietcombank: 0531002497071
  • Chi nhánh: Đông Sài Gòn
  • Chủ tài khoản: Phạm Huy Hoàng
  • Số tiền và nội dung sẽ được gửi vào Email và hiển thị sau khi nhấp “Mua”
Shopping Cart
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ
Scroll to Top