Phương thức thanh toán

Hiện tại Phạm Huy Hoàng cung cấp cho khách hàng 1 cổng thanh toán là “Chuyển khoản đến số tài khoản”.

Khi quý khách “Chọn mua” và chọn “Mua” hàng hệ thống sẽ gửi cho Quý khách 1 Mail có chứa thông tin chuyển khoản và đồng thời hiển thị ở sau bước khách hàng mua hàng. Khi thanh toán thành công đơn hàng sẽ được kích hoạt và gửi toàn bộ thông tin sản phẩm vào Email cho Quý khách.

Khi thanh toán khách hàng không cần nhập bất cứ thông tin gì tại website: https://phamhuyhoang.com mà hoàn toàn chuyển khoản thủ công. Đảm bảo bảo mật cho Quý khách.

Shopping Cart
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ
Scroll to Top