Kết nối SMTP cho Website

Sản phẩm:

Chia sẻ miễn phí

Chuyên mục:
Sản phẩm Tags: ,

Đánh giá:
5/5

Đây là Plugin để kết nối SMTP cho website. Hoàng chia sẻ miễn phí cho quý độc giả và khách hàng của Hoàng. Chỉ cần nhập các thông số cần thiết là sẽ sử dụng được SMTP để gửi Email tự động cho website của mình rồi.

Plugin Hoàng viết không chứa hình ảnh hay bất kỳ thông tin quảng cáo nào nên Plugin rất nhẹ. Chỉ 4kb nên hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến tốc độ load của website.

Scroll to Top